KASUTAJATINGIMUSED

1.1. Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad kliendi (edaspidi Klient) ja internetiaadressil uus.arioltrading.ee asuva ostukeskkonna (edaspidi E-pood) omaniku Optium Grupp OÜ (edaspidi Müüja) vahel seoses E-poest Toodete ostmisega. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poest Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.2. Müüja andmed: Optium Grupp OÜ Puusepa 1a, Tartu. Registrikood 10301843

Hinnad
2.1 Kõik E-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

Tooted
3.1. E-poes kuvatavad Tooted on reeglina laos olemas. Nimetatud Toodete saadavust ei tagata, kuna see võib olla ekslik seoses võimalike tehniliste probleemidega E-poe programmides.
3.2. Juhul, kui Klient esitab tellimuse, kuid ilmneb, et antud Toode laost puudub , ei ole E-poel võimalik antud tellimust täita. Sellisel juhul kontakteerub E-poe töötaja Kliendiga ja pakub välja asendustoote, võimaliku uue kohaletoimetamise aja või tagastab Kliendile ostusumma hiljemalt 14 päeva jooksul.
3.3. E-poes kuvatavad fotod Toodetest on illustratiivse tähendusega ning võivad vähesel määral tahtmatult erineda Toote tegelikust väljanägemisest.

Ostu sooritamine
4.1. Klient valib E-poes välja soovitud Toote ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul “Lisa ostukorvi”.
4.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb ostukorvis klikkida nupul „Edasi maksma“, misjärel suunatakse Klient tellimuse vormistamise lehele. Pärast nõutud andmete sisestamist tasub Klient Toote eest internetipanga pangalingi vahendusel ning kinnitab tellimuse klikkides nupul “Tagasi kaupmehe juurde”.
4.3. Pärast Toote eest tasumist saadab E-pood Kliendi e-postile tellimuse kinnituse.
4.4. Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed.
4.5. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

Makseviisid
5.1. Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil: Swedbank, SEB Pank, Nordea Pank või panga ülekandega.
5.2. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas.
5.3. Müüjal puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele.

Kohaletoimetamine
6.1. Kliendil on võimalik valida erinevate Toote kohaletoimetamise viiside vahel. Toote kohalejõudmine sõltub Kliendi poolt valitud postiteenusest ja sõltuvalt toote tarneajast, mis on kuvatud tellimuse koostamisel.
6.2. Valides kohaletoimetamise viisina Omniva pakiautomaadi, Itella SmartPost pakiautomaadi, jõuab Toode Kliendi poolt valitud pakiautomaati 5 tööpäeva jooksul arvates tellimuse kinnituse saatmisest Kliendi e-posti aadressile.
Toote kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse Klienti SMS teatega, mis sisaldab uksekoodi, pakiautomaadi asukohta ning hoiutähtaja lõppu. Automaatide avamise aega näete nende kodulehel. Toodet hoitakse pakiautomaadis 7 kalendripäeva. Pärast nimetatud tähtaja lõppu saadetakse Toode tagasi E-poele.
6.3. Klient on kohustatud säilitama punktis 6.2. nimetatud SMS teate kuni 14-päevase tagastusperioodi lõpuni.
6.4. Valides kohaletoimetamise viisina Postkontori, jõuab Toode Kliendi poolt valitud postkontorisse 5 tööpäeva jooksul arvates tellimuse kinnituse saatmisest Kliendi e-posti aadressile. Toote jõudmisest postkontorisse, teavitatakse Klienti SMS teatega, mis sisaldab infot postkontori kohta, kust Klient Toote kätte saab. Toodet hoitakse postkontoris 14 kalendripäeva. Pärast nimetatud tähtaja lõppu saadetakse Toode tagasi E-poele.
6.5. Valides kohaletoimetamise viisina Kulleri, jõuab Toode Kliendi poolt valitud aadressile 5 tööpäeva jooksul arvates tellimuse kinnituse saatmisest Kliendi e-posti aadressile. Kuller võtab Kliendiga ühendust telefoni teel ning kooskõlastab kättetoimetamiseks sobiva aja. Ebaõnnestunud väljastuskatse korral jääb saadetis hoiule elukohajärgsesse postkontorisse ning Kliendile edastatakse postisaadetise saabumise teade e-kirjaga Kliendi e-posti aadressile, või lihtkirjaga postkasti. Toodet hoitakse postkontoris 14 kalendripäeva. Juhul kui Klient ei lähe Tootele järgi eelmainitud tähtaja jooksul, on Klient kohustatud hüvitama korduva saatmisega seotud kulud.
6.6. Juhul, kui Klient on tellimuse vormistanud nädalavahetusel (ajavahemikul reedel pärast kella 13.00 kuni esmaspäeval kella 09.00-ni) või riigipühal, hakkab 5 tööpäeva tähtaeg kulgema nädalavahetusele või riigipühale järgneval esimesel tööpäeval kell 09.00.
6.7. Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta Toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või -õigsusest.
6.8. Juhul, kui Toode ei jõua Kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, on Klient kohustatud sellest koheselt E-poodi teavitama, saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile: info@optiumgrupp.ee.

Toote ümbervahetamine ja tagastamine
7.1 Klient on kohustatud alles hoidma müügipakendi, arve ja saatelehe. Probleemide ilmnemisel edastab klient originaalpakendus kauba koos dokumentidega ja tagastuslehega müüjale.
7.2. Kliendil on õigus tehingust 14 päeva jooksul taganeda ja tellitud Toode ümber vahetada või tagastada. Nimetatud 14 päevane tähtaeg hakkab kulgema arvates Toote valitud pakiautomaati või postkontorisse saabumise teate kättesaamisest, kulleri puhul arvates Toote Kliendi aadressini jõudmisest.
7.3. Klient on kohustatud esmaselt teavitama E-poodi esitades müüjale vastavasisulise kirjaliku tagastusvormi e-kirja ja saatma e-kirja aadressile info@optiumgrupp.ee. Koos tagastusvormiga tagastab ostja müüjale ka kauba. Toode jõuab E-poodi tagasi 5 tööpäeva jooksul. Toote kättesaamise kohta saadab E-pood Kliendi e-postile kinnituse.
E-poe klienditugi vastutab Toote ümbervahetamis- või tagastusprotsessi eest vastavalt e-poe tagastustingimustele.
7.4. Klient saab Toote tagastada ükskõik millisesse Müüjale kuuluvasse kauplusesse. Antud kaupluste klienditeenindajad edastavad Toote E-poodi, kus teostatakse Toote ümbervahetamis- või tagastusprotsess. Toode jõuab E-poodi 5 tööpäeva jooksul. Toote kättesaamise kohta saadab E-pood Kliendi e-postile kinnituse.
7.5. Tagastamisega kaasnevad saatekulud pakiautomaadi või postkontori kasutamise korral katab Ostja.
7.6. Ümbervahetamise korral saadab E-pood Kliendile uue Toote vahetult peale ümbervahetamisele kuuluva Toote kättesaamist.
7.7. Toote saab ümber vahetada üksnes ostetud summa ulatuses teise toote vastu, kui sama toodet ei ole müüjal pakkuda.
7.8. Müüja tagastab Kliendile ostusumma 14 päeva jooksul arvates Toote õigeaegsest saabumisest E-poodi. Tagastus toimub samale arvelduskontole, millelt Klient tegi tagastatava tellimuse makse.
7.9. Ostusumma tagastuse korral ei hüvita Müüja Kliendile asjaomase ostuga seotud transporditeenuse kulu.
7.10. Toote ümbervahetamisel või tagastamisel on Klient kohustatud täitma Tootega kaasa tulnud ümbervahetamise ja tagastamise vormi ja saatma selle koos ümbervahetatava või tagastatava Tootega E-poele.
Ümbervahetust või tagastust aktsepteeritakse üksnes koos täidetud tagastusvormiga.
7.11. Ümbervahetatav või tagastatav Toode ei või olla kahjustunud või kandmisjälgedega, Toode peab olema originaalpakendis ja Toote küljes peavad olema kõik originaaletiketid. Pakendist avatud kaupa hügieenilistel kaalutlustel tagasi ei võeta.
7.12. Klient on kohustatud avama Toote pakendi alati ettevaatlikult, seda kahjustamata. Kui pakendit ei ole võimalik avada seda rikkumata, ei ole Toote tagastamine originaalpakendis nõutav.

Pretensioonide esitamise kord
8.1. E-poest müüdud Toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg-s 2 sätestatud 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.
8.2. Võlaõigusseaduse §-st 222 lg-s 1 sätestatust tulenevalt on Kliendil õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral nõuda Toote parandamist või asendamist. Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral kannab Toote parandamisega või Toote asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö- ja materjalikulud, Müüja.
8.3. Müüja ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure).

Vastutus
9.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
9.2. Müüja vastutab Toote müügihinna ulatuses.
9.3. Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

Privaatsuspoliitika
10.1. Klient annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.
10.2. Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Kliendile kauba pakkumiseks.
10.3 Müüja säilitab Kliendi kohta ostude sooritamise käigus Kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Isikuandmed, mis on vajalikud Toodete Kliendile saatmiseks, edastakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.
10.4. Müüja võib kasutada Kliendi isikuandmeid Kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saatmiseks e-posti teel üksnes juhul, kui Klient on andnud selleks oma nõusoleku.
10.5. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse.
Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. E-poel puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.
Isikuandmeid töötleb Optium Grupp OÜ, Tartu, Puusepa 1a, Tartu. Registrikood 10301843.

Kasutamistingimused ja nende muutmine
11.1. E-poes registreerudes või ostu sooritades nõustub Klient E-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.
11.2. Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.
11.3. Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.
11.4. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tehnilise vea tõttu oli E-poes kuvatud Toote hind ekslik.

Muud tingimused
12.1. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Harju Maakohtusse, Tarbijakaitseametisse ja/või tarbijakaebuste komisjoni.
Klienditugi
13.1. Klienditoe telefon on +372 7485 944 (avatud iga päev kl 8-16) ja e-posti aadress: info@optiumgrupp.ee

Enne tellimuse esitamist pange tähele
Kontaktläätsede ostmine
A. Külastage kompetentset silmaarsti või optometristi, kes määrab kas ja millised kontaktläätsed just Teile sobivad (edaspidi külastage arsti või optometristi vähemalt kord aastas). Kui Teil on olemas kehtiv läätseretsept või teate täpselt millised kontaktläätsed just Teile sobivad, esitage tellimus vastavalt oma läätseparameetritele.
B. Valige välja sobiv kaup. Kontaktläätsede tellimisel märkige kontaktläätse tugevus dioptrites (Sph);
C. Kontaktläätsede tellimisel pange tähele, et neid saab tellida nii ühe paari kui karbi kaupa. Juhul kui ostja parema silma (OD) ja vasaku silma (OS) kontaktläätsede tugevused on erinevad, tuleb tellida kaks karpi ehk ühe karbi kummagi silma jaoks;
D. Veenduge ostukorvi sisu õigsuses – kas see vastab ikka teie soovidele? Pöörake tähelepanu kontaktläätsede andmetele;

14. “Optium Grupp OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Optium Grupp OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.”

Müüja: Optium Grupp OÜ

Tartu 50406

Puusepa 1a

Tel: 7485 944

E-mail: info@optiumgrupp.ee